HazMatCat
Laatste Update: 23 februari 2020

ROTTING

In de sectie “rotting” vind je o.a. informatie over mest-, riool- en moerasgassen. Dit betreft niet alleen de mestput, giertank, mestsilo en mestzak, maar ook de biogasinstallatie, de septic tank, de afvalwaterzuivering de moddersloot, de composthoop, stranden vol rottende algen en scheepsruimen met rotte vis. 

Ook de olie- en gaswinning zullen te zijner tijd in deze sectie aan bod komen. Olie en gas zijn namelijk ook ontstaan uit rottend organisch materiaal, alleen gebeurde dat een stuk langer geleden.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste rottingsgassen die op één of andere wijze een risico kunnen vormen voor de gezondheid van mens en dier. Op de subpagina’s wordt specifieke informatie verstrekt over de verschillende bronnen waar deze gassen worden gevormd.