HazMatCat
Laatste Update: 23 februari 2020

ALGEN

Verontreiniging van oppervlaktewater door overbemesting en het ongezuiverd lozen van afvalwater heeft de afgelopen jaren in veel kustgebieden geleid tot problemen met “algenbloei”: massale groei van sommige soorten wateralgen door de beschikbaarheid van een overmaat aan voedingsstoffen. Deze algen verstikken een deel van het overige waterleven. Bovendien  veroorzaken zij als zij afsterven en wegrotten ernstige stank. Deze stank leidt niet alleen tot klachten maar ook tot gezondheidsrisico’s.....

In juli 2009 stierf een paard op het strand van Bretagne t.g.v. H 2S dat in hoge concentratie vrij kwam uit een rottende laag zeewier. Zijn berijder werd op het nippertje gered door een shovelbestuurder die bezig was, de rottende groene drab van het strand te verwijderen.

In juni 2011 werden over een periode van enkele weken in hetzelfde kustgebied tientallen dode zwijnen gevonden. Ook zij bleken te zijn overleden door H 2S, tijdens hun geneus door de rottende algenmassa’s op zoek naar lekkere hapjes.


Beide incidenten waren het gevolg van algenbloei in het kustgebied, veroorzaakt door overbemesting van landbouwgronden. Naar aanleiding hiervan heeft de Franse overheid de regels met betrekking tot bemesting van landbouwgronden aanzienlijk verzwaard.

De incidenten hebben ook geleid tot nader onderzoek naar een aantal tot dat moment onverklaarbare overlijdensgevallen op Bretonse stranden in voorafgaande jaren. Zo stierven daar o.a. een jonge jogger en enkele honden. Ook heeft familie van een vrachtwagenchauffeur die stierf tijdens het transport van rottende algen naar een composteringsbedrijf tevergeefs geprobeerd, een nieuw onderzoek af te dwingen naar de oorzaak van zijn dood.