HazMatCat
Laatste Update: 23 februari 2020

ROTTEND VOEDSEL

Veel mensen – vooral in de agrarische sector - weten dat mestgassen gevaarlijk kunnen zijn, . Maar gezond voedsel - voedsel van de schijf van vijf - daar komen toch zeker geen gevaarlijke gassen uit ? Het antwoord is echter: jawel. Als goed voedsel gaat rotten, kunnen hier dezelfde rottingsgassen uit vrijkomen als uit mest. Daardoor vallen er ook slachtoffers door gassen uit rottende voedselproducten zoals aardappels, paprika’s, worteltjes, vlees en vis.

Hieronder vindt u enkele uitgewerkte voorbeelden. Onderaan de pagina volgt de vertrouwde tabel met de meest recente ongevallen op datum.

Gasvorming wordt ook bewust gebruikt voor de conservering en het beter verteerbaar maken van voedsel. In dat geval spreekt men niet van rotting maar van fermentatie. Aan dit onderwerp is een apart hoofdstuk gewijd. 

Aardappels

In augustus 2013 overleden 4 leden van een gezin in de Russische republiek Tatarstan door de gassen die vrijkwamen uit rottende aardappels . De lichamen van een 42-jarige universiteitsdocent, zijn 38-jarige vrouw, hun 18-jarige zoon en de 63-jarige schoonmoeder werden gevonden in de kelder van hun garage in het stadje Laishevo. Onderzoek wees uit dat de docent als eerste bewusteloos was geraakt toen hij de keldertrap af ging. Zijn vrouw en zoon schoten hem te hulp en ondergingen hetzelfde lot. De schoonmoeder riep eerst een buurman om hulp en ging vervolgens de kelder in om haar familieleden te redden. Ook zij ging neer. Alle vier overleden. Het enige overlevende gezinslid was een 8-jarig meisje.

In januari 2014 vond een soortgelijk ongeval plaats in een magazijn in Krashnojarsk. De eigenaar van het magazijn gaf een vrouw en haar drie vrienden toestemming, goede aardappels te halen uit een partij rottende aardappels. Toen hij een paar uur later kwam kijken, bleken ze alle vier dood.  Er hing een sterke geur van rottende piepers.

Bij beide ongevallen zijn in de media geen meetresultaten vermeld. Het is dus de vraag of de slachtoffers overleden t.g.v. H2S (rotting), CO2 (ademen en rotting) of een combinatie van beide. In een laag gelegen ruimte zou een dergelijk ongeval al kunnen plaatsvinden zonder dat er sprake is van rotting: eenvoudigweg door het ademen van de opgeslagen aardappels, waardoor het CO2-gehalte in de ruimte stijgt en het zuurstofgehalte afneemt.

In de zeescheepvaart is dit verschijnsel algemeen bekend. Ademende voedselproducten in scheepsruimen vormen daar een loerend gevaar voor zeelieden. Gerichte regelgeving van de scheepvaartbranche probeert slachtoffers zoveel mogelijk te voorkomen. Bij transport van containers en in opslagen kan ditzelfde verschijnsel echter ook optreden, maar is men zich er vaak niet van bewust. 

Dat deze twee incidenten niet zijn geplaatst in de sectie “ademhaling” komt vanwege de melding in de media dat de aardappels bij beide incidenten aan het rotten waren. Bij het incident in Krashnojarsk is ook nadrukkelijk vermeld dat het stonk naar rottende aardappels. Bij het incident met het gezin in Laishevo zet ik hier echter vraagtekens bij: gezien de maand (augustus) moeten de aardappels pas zijn geoogst. Tenzij zij waren aangetast door aardappelrot (Phytophtora) lijkt ademhaling waarschijnlijker dan rotting..

Paprika’s

Op 4 oktober 2010 raakten 3 personen bewusteloos in een open mestcontainer in een loods van een afvalverwerkingsbedrijf in Sterksel. In de container zat geen mest maar een dun laagje uitloopwater (percolaatwater) uit een berg rottende paprika’s. Het bedrijf testte methoden om het percolaatwater te zuiveren, zodat zij dit op het riool zouden kunnen lozen in plaats van het tegen betaling te moeten laten afvoeren.  Waarom de eerste twee mannen de container in gingen is onbekend. Mogelijk wilden ze deze reinigen. De derde man reageerde op hun hulpgeroep en heeft met behulp van anderen geprobeerd, zijn collega’s te redden. Dit lukte hem echter niet: ook hij raakte bewusteloos. De brandweer heeft de drie mannen uit de container gehaald. Zij werden in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, waar zij alle drie overleden.

Video over het ongeval:  https://www.youtube.com/watch?v=V3FC30NNBIE

Vis

Indonesië, Noord-Sumatra: in april 2003 ging een bemanningslid van een vissersschip tijdens de thuisreis het ruim in om dit alvast schoon te maken. In het ruim bevond zich een restant rotte vis. Zodra de man het luik in ging, viel hij en slaakte een kreet om hulp. 6 collega’s gingen vervolgens de één na de ander het ruim in om hun gevallen collega’s te helpen. Toen er 7 vissers in het ruim waren verdwenen, durfde de rest niet meer. Negentig minuten later, toen het schip in de haven van Teluk Nibung arriveerde, bleken de 7 dood. De schipper meldde dat zijn bemanningsleden waarschijnlijk waren overleden aan giftig gas uit de rottende vis.   

Thailand, Perak: Op 7 juni 2005 moesten vier Thaise havenwerkers een vissersschip lossen. Eén van hen werd een ruim in gestuurd waarvan de koeling tijdens de reis defect was geraakt. Daardoor was de vis gaan rotten. Toen hij onderin het ruim kwam, raakte hij bewusteloos. Zijn maten daalden direct af om hem te helpen. Twee van hem vielen ook neer. De derde wist nog net - met ademhalingsproblemen - het ruim te verlaten. Waarschijnlijk was H 2S de doodsoorzaak.  

USA, Rockland: Op 23 augustus 2013 raakte een bemanningslid van de viskotter Starlight onwel toen hij afdaalde in een ruim met rottende haring. Een collega die dit zag gebeuren, ging hem achterna om hem te redden en raakte ook bewusteloos. Vier andere vissers die op het dek bezig waren, vermoedden dat er gas betrokken was. Eén van hen daalde af met ademlucht. Gezamenlijk wist men beide slachtoffers aan dek te hijsen. Het eerste slachtoffer werd in kritieke toestand overgebracht naar een ziekenhuis. De tweede kwam op dek alweer bij en kon het ziekenhuis na korte tijd verlaten.  De hulpdiensten constateerden dat er uit de rottende vis veel H 2S was vrijgekomen.

Vlees

Op 27 juli 2015 raakte een elektricien van het haventerrein Nhava Sheva in Uran onwel door gassen die vrijkwamen uit een container met rottend vlees. Hij overleed drie dagen later. De container met buffelvlees stond i.v.m. douaneperikelen al 3 jaar op de kade. Twee weken voor het ongeval had het havenbedrijf de elektriciteit van de koelcontainer uitgeschakeld, omdat er niemand was die de rekening betaalde en zij dan voor de kosten moesten opdraaien. Sommige persberichten meldden 3 doden en 8 gewonden bij dit ongeval. Dit kon echter niet worden bevestigd. 


Wortelen

In augustus 2014 werd in het Noordhollandse Westwoude een chauffeur onwel bij het openen van een door Rusland terug gestuurde container met wortelen.  De brandweer werd gealarmeerd voor het uitvoeren van metingen. De resultaten daarvan zijn niet vermeld. Het is echter zeer waarschijnlijk dat de chauffeur onwel werd door CO2 van de ademende wortelen. Als de deur van de container na het openen is open blijven staan, zal voorin de container geen verlaagd zuurstofgehalte meer meetbaar zijn en zou verderop in de lading gemeten moeten worden.

Recente ongevallen met gassen uit rottend voedsel:

Datum

Plaats

Slachtoffers

Oorzaak

sept 2015

China, Shenzhen

2 dood, 2 kritiek

schoonmaken ballasttank vissersschip

aug 2015

Ierland, Killybegs

2 dood

schoonmaken vistank

aug 2015

USA, Alman

1 dood

onderhoud weitank

april 2015

Pakistan Karachi

6 dood

schoonmaken augurkentank