HazMatCat
Laatste Update: 23 februari 2020

KADAVERS

Wanneer een levend organisme overlijdt, gaan rottingsbacteriën aan het werk om dit te verteren. Hierbij komen rottingsgassen vrij. Dit proces staat al uitgebreid beschreven in het begin van het hoofdstuk "rotting". Waarom dan toch apart aandacht besteden aan kadavers? Wat maakt rottend vlees onder de sectie "voedsel" anders dan rottend vlees onder deze sectie?

Het verschil ligt in de oorspronkelijke bestemming. Voedsel is bedoeld om op te eten. Gaat het rotten, dan gaat het onbedoeld verloren. Kadavers zijn de stoffelijke overschotten van schepselen die niet bedoeld zijn om op te eten. Dit kan bijvoorbeeld mensen of hun huisdieren betreffen, dieren in het wild of dieren die gefokt zijn om tot voedsel te dienen, maar voortijdig zijn overleden.

Gassen die worden gevormd in een kadaver doen dit opzwellen. Dit gebeurt het snelst in de ingewanden. Dit wordt vooral duidelijk bij een groot dier zoals een walvis. Wanneer hete kadaver van een dergelijk dier enkele dagen op het strand heeft gelegen, hebben zich zoveel gassen gevormd dat het ontmantelen van het kadaver onvermijdelijk leidt tot het - vaak explosief - vrijkomen hiervan. Een bijzonder onaangename en niet geheel ongevaarlijke ervaring voor de ontmantelaars. Op internet zijn hiervan vele voorbeelden te vinden, de ene nog onsmakelijker dan de ander.

(nog te plaatsen: Explosie van de ingewanden van een koe: https://www.youtube.com/watch?v=mZl0MEu0Eb8 )

(nog te plaatsen: Explosie van de ingewanden van een walvis: https://www.youtube.com/watch?v=7X0hq0ug9q4)

Ook met gassen uit rottende kadavers vinden gasongevallen plaats.

Zo loste een medewerker van de firma John Pointon and Sons (JPS), een afvalverwerker voor "dierlijke bijproducten" in het Engelse Leek op 23 april 2014 varkenskadavers uit een met een dekkleed afgedekte kadaverwagen. De wagen bestond uit meerdere compartimenten. Bij het lossen van het eerste compartiment kwam het kadaver van een varken klem te zitten. De man klom in de laadbak om het kadaver los te wrikken met een schep. Daarbij verloor hij het bewustzijn door een combinatie van H2S en een verlaagd zuurstofgehalte. Een collega die ongerust werd, zag de man liggen en klom de laadbak in om hem te redden. Ook hij raakte al snel bedwelmd. Tijdens zijn poging om  uit de laadbak te klimmen verloor hij het bewustzijn en viel van een hoogte van 3,5 meter op de grond. Een derde man, die de noodkreten van de 2e man had gehoord, klom ook in de laadbak en werd op zijn beurt onwel. Het lukte hem nog net om over de rand van de laadbak te klimmen. Hij was echter zo bevangen door de rottingsgassen dat hij niet meer verder kon en krampachtig aan de buitenkant van de laadbak bleef hangen. Collega's reden de vrachtwagen naar buiten. In de frisse lucht knapte hij voldoende op om zelf verder naar beneden te klimmen. Geen van de mannen hield blijvend lesten over aan dit ongeval. Hun werkgever werd in 2016 beboet en voerde meerdere verbeteringen door om dergelijke ongevallen in de toekomst te vermijden.

(nog te plaatsen:

foto van een kadaverwagen van JPS: https://www.ukhaulier.co.uk/news/road-transport/fleet/iveco-secures-conquest-heavy-truck-order-from-john-pointon-sons/)

Bovenaanzicht kadaverwagen JPS met inhoud:  http://www.trucknetuk.com/phpBB/viewtopic.php?f=2&t=73889)