HazMatCat
Laatste Update: 23 februari 2020

BLAUWZUURGAS (WATERSTOFCYANIDE, HCN)

Kenmerken:

Kleur

kleurloos en dus onzichtbaar

Geur

(Bittere) amandelen

Soortelijk gewicht t.o.v. lucht (lucht=1)

0,93: iets lichter dan lucht

Gevaren

  • Giftigheid (al bij zeer lage concentraties) - niet alleen bij inademen maar ook via de huid !
  • Brand- en explosiegevaar (vanaf 5,4 volume% = 54.000 ppm). Niet relevant in mestgassen, want daar wordt de concentratie nooit zo hoog 

(werking en gevolgen volgen binnenkort)