HazMatCat
Laatste Update: 23 februari 2020

GEBRUIK VAN GIPS ALS BOXSTROOISEL

De website “mestverwerken” van de Wageningen Universiteit meldt “Kalk strooien in ligboxen wordt aanbevolen om mastitis te voorkomen in perioden met hoge temperatuur en hoge luchtvochtigheid. Maar gips (CaSO 4) bevat ook zwavel. Wanneer er veel gips in poedervorm in de mestkelder terecht komt, bestaat er een verhoogd risico op vorming van het uiterst giftige H2S. Op stortplaatsen waar naast organisch afval ook gipshoudend bouwafval terecht komt, is dit een bekend fenomeen. Gebruik daarom een kalkbron zonder zwavel. Geen gips.”

In meerdere landen is het gebruik van gips in ligboxenstallen verboden, nadat daar dodelijke ongevallen mee zijn gebeurd. Bij enkele daarvan waren ook mensenlevens te betreuren. Nadere informatie over de risico’s en aanbevelingen vind je op http://www.extension.org/pages/67660/gypsum-bedding-risks-and-recommendations-for-manure-handling#.VGexb2d0yM8

Momenteel onderzoekt de firma Zijderlaan uit Stolwijk met praktijkproeven en metingen in verschillende soorten stallen of gips veilig kan worden gebruikt in compoststallen. Dit in het kader van komende Europese wetgeving betreffende schadelijke bacteriën in compostbodems.