HazMatCat
Laatste Update: 23 februari 2020

VEILIG MIXEN 

Er zijn meerdere websites die informatie geven over hoe je veilig kunt mixen. Dit betreft o.a.

Stigas: 

http://www.agroarbo.nl/melkvee-en-graasdieren/overige/mestgassen/

Gezondheidsdienst voor dieren:

http://www.gddiergezondheid.nl/actueel/nieuws/2014/06/mixen%20van%20drijfmest%20kan%20gevaar%20opleveren%20voor%20mens%20en%20dier

Beide websites zijn echter onvolledig in hun adviezen. Op basis van ervaringen in het veld komen er namelijk steeds aandachtspunten bij. Zo blijkt o.a. dat het bij het mixen belangrijk is, om te letten op de blaasrichting van de stalventilatoren. Blazen de ventilatoren tegen de windrichting in, dan kan het gas in de stal blijven hangen!

Bijzonder belangrijk is het uitschakelen van allerlei ontstekingsbronnen voordat met mixen wordt gestart. Denk daarbij o.a. aan:

  • de mestrobot (deze produceert vonken bij aan- en afkoppelen van het laadstation)
  • de voerschuif: idem
  • de elektrische vliegenval
  • een weideklok
  • elektrische installaties in een technische ruimte die door openingen in verbinding staat met de gierput. Hier zijn vaak installaties geplaatst die vonken produceren zoals een aggregaat of een ketel. Ventileer deze ruimte zoveel mogelijk tijdens het mixen. En probeer openingen met de gierput zoveel mogelijk luchtdicht af te sluiten. 

Binnenkort kunt u hier een flyer downloaden waarin alle relevante punten bijeen zijn gezet. Intussen kunt u gebruik maken van bestaande flyers uit onze buurlanden:

Engels: 

http://www.hseni.gov.uk/hseni_leaflet_farm_slurry.pdf

http://www.hseni.gov.uk/mixing-slurry-safely.pdf

Duits:   

http://www.svlfg.de/30-praevention/prv15_broschueren-merkblaetter/blbpdf20_d_flue_mist.pdf (tevens bouwadviezen)